ЛИ към “Лемна Екоинвест- България АД“ може да пробовзема и изпитва:

  • Морски води;
  • Питейни води
  • Повърхностни води
  • Отпадъчни води
  • Подземни води
  • Минерални води
  • Води от плувни басейни