Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/lemnaeco/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2715

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/lemnaeco/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2719

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/lemnaeco/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3615
Лаборатория - Лемна Екоинвест

Лаборатория за изпитване към "Лемна Екоинвест-България" АД

Създадена като независимо звено към дружеството Лаборатория за изпитване към „Лемна Екоинвест – България“ АД е акредитирана съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025 от 2005 година.

ЛИ към “Лемна Екоинвест - България“ АД притежава сертификат за акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018, БСА рег. № 118ЛИ, издаден на 20.09.2022г. и валиден до: 30.07.2025г. за изпитване на:
 • води (морски, питейни и др.)
 • утайки/седименти
 • коагуланти на база алуминий/разтвори
 • отпадъци-течни твърди и елуати
 • почви

 • както и вземане на проби от:
 • води (морски, питейни и др.)
 • утайки/седименти
 • отпадъци от пречистване на води
 • Защо да изберете нас?

  imageedit_1_7807868055

  Изпитване

  Лабораторията е оборудвана със съвременна апаратура и разполага с изключително квалифициран персонал.

  В лабораторията се извършва ежедневен контрол на качеството на изпитване, апаратурата и методите за изпитване.

  Осигурена е метрологична проследимост на резултатите.

  Осигурена валидност и достоверност на резултатите.

  Гарантирана е анонимност при анализ и конфиденциалност при получаване на резултати.

  Формуляри:

  Заповед за акредитация:
  Общи търговски условия:
  Политика на Лабораторията:
  Декларация за безпристрастност:
  Управление на жалби:
  Списък на услугите:
  Процедура за управление на гъвкав обхват:
  Продукти и характеристики от гъвкав обхват:
  Указания за начина на приемане на проби в ЛИ:

  Снимки пробовземания