Лаборатория за изпитване към "Лемна Екоинвест-България" АД

Създадена като независимо звено към дружеството Лаборатория за изпитване към „Лемна Екоинвест – България“ АД е акредитирана съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025 от 2005 година.

ЛИ към “Лемна Екоинвест - България“ АД притежава сертификат за акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018, БСА рег. № 118ЛИ, издаден на 12.05.2020г. и валиден до: 31.07.2021г. за изпитване на:
 • води (морски, питейни и др.)
 • атмосферен въздух
 • утайки/седименти
 • коагуланти на база алуминий/разтвори
 • отпадъци-течни твърди и елуати
 • почви

 • както и вземане на проби от:
 • води (морски, питейни и др.)
 • атмосферен въздух
 • утайки/седименти
 • отпадъци от пречистване на води
 • Environment_Filled_Outline-32-512
  Пробовземане и изпитване на води
  129-1293635_fdx-soil-svg-png-icon-free-download-soil-icon
  Пробовземане и изпитване на почви
  sediment-icon
  Пробовземане и изпитване на седименти,
  утайки и отпадъци
  kisspng-hvac-air-conditioning-indoor-air-quality-clip-art-disinfection-and-purification-of-blood-mycoplasma-5aec569f45ee90.3914829015254381112865
  Пробовземане и изпитване на въздух

  Защо да изберете нас?

  imageedit_1_7807868055

  Изпитване

  Лабораторията е оборудвана със съвременна апаратура и разполага с изключително квалифициран персонал.

  В лабораторията се извършва ежедневен контрол на качеството на изпитване, апаратурата и методите за изпитване.

  Осигурена е метрологична проследимост на резултатите.

  Осигурена валидност и достоверност на резултатите.

  Гарантирана е анонимност при анализ и конфиденциалност при получаване на резултати.

  Формуляри:

  Заповед за акредитация:
  Общи търговски условия:
  Политика на Лабораторията:
  Декларация за безпристрастност:
  Управление на жалби:
  Списък на услугите - общ:
  Списък на услугите - гъвкав обхват:

  Снимки пробовземания