Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/lemnaeco/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2715

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/lemnaeco/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2719

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/lemnaeco/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3615
Проекти ЕС - Лемна Екоинвест

Проектно предложение: Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия. Процедура BG-RRP-3.005

Договор № BG-RRP-3.005-47370-С01

Краен получател: „ЛЕМНА ЕКОИНВЕСТ-БЪЛГАРИЯ“ АД

Обща стойност на договора: 20 000 лв, 100% безвъзмездно финансиране

Начална дата:10.07.2023 г. Дата на приключване: 10.07.2024 г.

Управляващ Орган: Министерство на иновациите и растежа.

Договори, финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Иницитивата за младежка заетост

2016 година

Проект 2014BGО5М90PО01-1.005-0001„Обучение и заетост на младите хора”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Иницитивата за младежка заетост

Относно стажуване на 2 бройки младежи до 29 год. на Длъжност Биохимик и Специалист компютърни мрежи и системи по Договор МЗ-2-02-02-3648#7 от 12.09.2016

2017 година

Проект BGO5M90PO0101005-0001“Обучение и заетост за младите хора“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Иницитивата за младежка заетост

Относно стажуване на 3 бройки младежи до 29 год. на длъжност Еколог, Химик, Обслужващ работник в промишленото производство, съгласно Договор ОЗМ -2-02-02-1947#8 от 18.04.2017г.

2019 година

Проект 2014BGО5М90PО01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Иницитивата за младежка заетост

Относно стажуване на младеж до 29 год. на длъжност Биолог, микробиология, съгласно Договор МЗ-3-02-02-7560#8 от 21.01.2019г.
Проект 2014BGО5М90PО01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Иницитивата за младежка заетост

Относно стажуване на младеж до 29 год. на длъжност Биолог, микробиология, съгласно Договор МЗ-3-02-02-7560#8 от 21.01.2019г.

2020 година

Проект 2014BGО5М90PО01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Иницитивата за младежка заетост

Относно стажуване на младеж до 29 год. на длъжност Химик аналитик, съгласно договор МЗ-3-3-02-02-4482#6 от 10.08.2020г.

Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност 2021-2022

2021 година

Проект по процедура BG16RFOP002-2.089 за предоставяне на безвъзмездна помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 на Европейски фонд за регионално развитие, Европейски съюз:


„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” „Support for Small Enterprises with Turnover above 500 000 BGN to Overcome the Economic Impact of the COVID – 19 Pandemic“
Сключен договор с рег. № BG16RFOP002-2.089-2995-C-01
Цел на проекта – Осигуряване на оперативен капитал за „Лемна Екоинвест-България“ АД, реализирала оборот над 500 000лв. за 2019 година за справяне с последиците от пандемията COVID 19.
Обща стойност: 50 000 лв., от които 50 000 лв. европейско и 0 лв. национално съфинансиране.
Начало – 08.12.2021 год. Край - 08.03.2022 год.

2016 година

Процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:


Доставка на оборудване за целите на проект BG16RFOP002-2.001-1050-С01 „Доставка на газов хроматограф с тройно квадруполен масспектрометър, с апаратура и техника за екстракция и пробоподготовка“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Дейността по договора включва изпълнение на:
- Доставка, инсталиране, тестване, обучение на персонал и пускане в експлоатация на газов хроматограф с тройно квадруполен масспектрометър, с апаратура и техника за екстракция и пробоподготовка, неговото предаване на Възложителя, съгласно условията в Офертата, при избора на изпълнител по процедура с публична покана, неразделна част от настоящия договор.
Документи за участие: (изтеглете документи в PDF формат: )
Въпроси и отговори относно публичната покана: (отворете в PDF формат: )

Процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:


Доставка на оборудване за целите на проект BG16RFOP002-2.001-1050-С01 „Подобряване на производствения капацитет на Лемна-Екоинвест-България АД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Обособени позиции
- №1: Закупуване на 1 бр. реактор-смесител, 10 м3, материал корозионноустойчив, с аерационна система за разбъркване чрез компресор ниско налягане и котел за подгряване на вода за реактора; доставка, монтаж, обучение и въвеждане в експлоатация;
- №2: Закупуване на центробежна помпа за солна киселина и алуминиев оксихлорид до 20 м3/час, материал-корозионноустойчив, с трифазен ел. двигател и напорна височина 20 mWC – 2 бр. и Варелна помпа за солна киселина 36% - материал-корозионноустойчив, с ел. двигател осигуряващ дебит 5 м3/час и напорна височина 7 м. в сек., дължина на помпената тръба 1200 мм – 2 бр., доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация;
№3: Закупуване на дизелов мотокар, с товароподемност 3000кг. Височина на повдигане – 4 м., мачта – Симплекс система; доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация.
Документи за участие: (изтеглете документи в PDF формат: )
ПРОЕКТ BG16RFOP002-2.001-1050 „Подобряване на производствения капацитет на Лемна Екоинвест-България АД“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност "2014-2020".
Информация за сключен договор: (изтеглете документи в PDF формат: )

2015 година

 
ПРОЕКТ BGO5M90PO01- 1.2014.001-C0001 „НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ" на "ЛЕМНА ЕКОИНВЕСТ - БЪЛГАРИЯ" АД с регистрационен номер на договора M3-2-02-02-869#5 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Информация за сключен договор: (изтеглете документи в PDF формат: )

2014 година

 
ПРОЕКТ BG051PO001- BG051PO001-1.1.13-0026 „НОВО РАБОТНО МЯСТО" на "ЛЕМНА ЕКОИНВЕСТ - БЪЛГАРИЯ" АД с регистрационен номер на договора ESF-1113 – 02-02001 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Информация за сключен договор: (изтеглете документи в PDF формат: )